กบบินเป็นสายพันธุ์กบภูเขา จริงหรือ

กบบิน หรือปาดอินทนนท์ ถือเป็น “กบภูเขา” สายพันธุ์หนึ่ง และเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่แปลกและหายาก โดยเมื่อปี 2548 กรมประมงได้มีการจัดมหกรรมกบ

หายาก และได้นำมาให้ประชาชนได้ชื่นชม ทั้งหมด 7 ชนิด คือ กบอ่องเล็ก  กบติดผา  กบเปอะ กบหูดำ กบจุก เขียดหลังขาว และปาดอินทนนท์ หรือกบบินนั้นเอง  และกบเหล่านี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ได้มีการรวมบรวมพันธุ์และก็ทำการศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ได้สำเร็จ  อันเป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2538   ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบหมายให้มีการดูแลและอนุรักษ์

ใส่ความเห็น