กบภูเขา คือ กบคลอง ใช่หรือไม่

คำตอบคือ ใช่ กบภูเขาหรือเขียดแลว บางครั้งอาจเรียกกบคลอง เนื่องจากกบชนิดนี้อาศัยอยู่บริเวณภูเขา และป่าที่สมบูรณ์ ชาวบ้านจะออกหากบภูเขาเพื่อนำมา

ประกอบอาหารและจำหน่ายให้แก่ร้านอาหาร กิโลกรัมละ 80-120 บาท เนื้อกบภูเขาจะขาว ใส เหลว กว่ากบนา มีไขมันน้อย ทำให้มีรสชาดดีกว่ากบนา จึงเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของอำเภอเบตง  แต่ปัจจุบันมีน้อยลงและรัฐบาลได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

ใส่ความเห็น