การขนส่งปลาช่อน

สามารถเลือกใช้ลังไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในกรุสังกะสีขนาดประมาณ กว้างxยาวxสูง 58x94x-38   เซนติเมตร   1 ลัง  สามารถ

จุปลาได้จำนวน 50 ตัวโดยประมาณ วิธีการขนส่งนี้สามารถใช้ขนส่งปลาไปได้ทั่วประเทศ แหล่งเลี้ยงปลาช่อนที่ใหญ่ของประเทศเห็นจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี  การขายก็กระจายไปตามภาคอิสานและภาคเหนือส่วนมาก น้ำหนักปลาที่แต่ละพื้นที่ต้องการก็มีความแตกต่างกัน ภาคเหนือนิยมปลาที่มีน้ำหนักโดยประมาณ 3-4 ขีด และมากกว่า 5 ขีดขึ้นไป  ส่วนภาคอิสานต้องการปลาที่มีหนักหนัก 3-4 ขีด และราว ๆ  7-8 ขีด เป็นส่วนมาก