การขนส่งลูกปลานิล

สำหรับการขนส่งนั้น จะใช้วิธีการบรรจุลูกปลาลงในถุงพลาสติกและภายในถุงบรรจุจะมีการอัดก๊าซอ๊อกซิเจนลงไป หรือจะเลือกใช้

การบรรจุด้วยถังพลาสติกและขนาดใหญ่และให้อ๊อกซิเจน ก็สามารถทำได้ ช่วงเวลาที่เหมาะกับการขนส่งควรเลือกเป็นเวลาที่อากาศไม่ร้อน ทำให้ปลาตายน้อย เพราะเมื่ออากาศไม่ร้อน อุณภูมิน้ำต่ำ ก็จะลดความเครียดของลูกปลาลงได้ด้วย อาจเลือกใช้วิธีการเติมน้ำแข็งลงไปในน้ำให้น้ำมีอุณภูมิประมาณ 24 องศาเซลเซียส และเพิ่มเติมด้วยการใส่เกลือลงไปด้วยราว ๆ เกลือ 1-5 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร จะช่วยรักษาสมดุลย์ของเกลือแร่ในตัวปลาและผ่อนคลายความเครียดของปลาลงได้ด้วย