การขยายตัวของตลาดปลานิลในประเทศและต่างประเทศ

ปลานิลถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารที่คงคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้ทางกระทรวงเกษตรหันมาส่งเสริมการเลี้ยง

ปลานิลมากขึ้น เนื่องจากการนำเข้าปลาทะเลเพื่อบริโภคนั้นมีราคาค่อนข้างแพง  การเลี้ยงปลานิลเพื่อจำหน่ายในประเทศจึงถือเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมถึงรัสเซียก็ให้ความสนใจ

นิยมบริโภคปลานิลเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีการผลิตปลานิลได้ประมาณหลักแสนตันต่อปี และเพื่อขยายการส่งออกสำหรับตลาดปลานิลต่างประเทศ กรมประมงได้มีการส่งเสริมให้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น ร้อยละ 10 จากเดิมที่ผลิตอยู่ ปลานิลที่ส่งออกนอกประเทศนั้นจำหน่ายไปราว ๆ 30 เปอร์เซนต์ ส่วนในประเทศบริโภคอยู่ 70% พันธุ์ที่ต่างชาตินิยมเพื่อบริโภคคือพันธุ์จิตรลดา 2 และ 3  แต่เรายังประสบปัญหาเรื่องของต้นทุนอาหารที่ใช้เลี้ยงนั้นยังมีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนอยู่ขณะนี้  ทางที่ดีที่จะผลักดันปัญหาเหล่านี้ออกไปให้ดีขึ้นคือ การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ร่วมกันขึ้นมา เพื่อใช้ลดต้นทุนของอาหารจะทำให้สามารถสู้กับคู่แข่งอย่างเพื่อนบ้านได้  เนื่องจากการแย่งชิงตลาดส่งออกปลานิลนั้น มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  และในอนาคตนอกจากคู่แข่งอย่างจีนแล้ว ไทยอาจต้องเจอกับคู่แข่งอื่นอีกเช่น อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ อีกด้วย