การคลอดลูกของหมูป่า

The birth of the Boar
หมูป่าจะทำการคลอดเอง เพราะแม่หมูป่าดุร้ายมาก ทำให้คนเลี้ยงไม่สามารถเข้าใกล้ได้ และหลังจากที่แม่หมูคลอดแล้วลูกจะลุกขึ้นยืนได้เอง ซึ่งแต่ละครอกจะได้

ลูกหมูราว 6 ตัวสำหรับแม่หมูสาว ซึ่งแม่หมูจะมีนมสำหรับเลี้ยงลูกเพียงพอ 10 ตัว เพราะมีเต้านมเพียง 10 เต้า หากพบว่าแม่หมูมีเต้านมเกิน 10 เต้าแสดงว่าเป็นหมูลูกผสม ลูกหมูป่าที่เกิดมานั้นจะมีลักษณะเป็นแถบเล็ก ๆ สีเหลืองสลับขาวพาดตามยาวของลำตัวคล้ายลายแตงไทย ลายนี้จะเลือนหายไปเมื่ออายุได้ 4-5 เดือน เมื่อลูกเกิดได้ 3 วันจึงฉีดธาตุเหล็กให้ลูกหมู และต้องระวังการเข้าฉีดเนื่องจากแม่หมูดุร้ายและหวงลูกอย่างมาก