การคลอดลูกของโคนม

คือเมื่อโคนมเพศเมียได้รับการผสมพันธุ์ไปแล้ว 21 วัน หากไม่กลับมาเป็นสัดอีกครั้ง ก็ถือว่าผสมติด และโคกำลังเริ่มตั้งท้องแล้ว โดยอาจพบว่าโคเพศเมีย  เริ่มกินจุโตเร็วขึ้น ส่วนซี่โครงและท้องจะขยายกว้างออกด้านข้าง ขนเป็นมันและไม่เป็นสัด

โดยรวมแล้วแม่โคนมจะใช้เวลาตั้งท้องราว 9 เดือนเศษ ซึ่งผู้เลี้ยงควรเพิ่มอาหารผสมให้มากขึ้นในช่วงใกล้คลอดระยะเวลาราว 45-80 วัน    เพื่อให้นำไปบำรุงร่างกายและบำรุงลูกโคด้วย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งแม่โคและลูกโคควรจะดูแลไม่ให้แม่โคซูบผอมและระหว่างนี้ควรหยุดการรีดนมจากแม่โคก่อนคลอดประมาณ 45-60 วันด้วย
อาการใกล้คลอดของแม่โคนม
1. อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น และมีน้ำเมือกไหลออกมาจากช่องคลอด
2. ยกหางขึ้นเล็กน้อยบางครั้งบางคราว
3. เต้านมขยายใหญ่ขึ้น
4. ช่องท้องตรงสวาปจะลึกและหย่อนลง
5. แม่โคที่ถูกขังจะไม่สนใจกินอาหาร กินหญ้า
6. แสดงอาการกระสับกระส่าย เตะขาหลังบ่อยครั้ง และเบ่งตลอดเวลา
7. หากเป็นโคประเภทเลี้ยงรวมฝูง จะพยายามแยกตัวออกจากฝูง
8. กระดูกเชิงกรานขยายตัวออกมากขึ้น โคนหางกระดูกก้นกบลึกบุ๋มลงทั้งสองข้าง