การคัดเลือกพันธุ์สุกร

การคัดเลือกพันธุ์สุกร
เนื่องจากพันธุ์สุกรที่ซื้อขายกันส่วนใหญ่ อาจมีบางฟาร์มที่มีการทำประวัติแจ้งไว้ให้ทราบ แต่ก็ถือว่าไม่ละเอียดมากเท่าใดนัก หรือบางฟาร์มอาจไม่ได้มีการทำ

ประวัติพ่อแม่พันธุ์เอาไว้เลย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำมาใช้พิจารณาในการเลือกพันธุ์สุกรที่ดีนั้น ต้องดูจากลักษณะพื้นฐานมาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีมีดังต่อไปนี้
1. ขนาดและอายุของสุกร
2. รูปร่างและลักษณะต่าง ๆ
3. ไหล่ สะโพก และ ขาพับ
4. ความยาวและความตรงของขา ตลอดจนความแข็งแรงของข้อเท้า
5. ความยาวและความลึกของลำตัว
6. สันหลัง สะเอว และบั้นท้าย
7. ลักษณะด้านข้างและบริเวณใต้พื้นท้อง
8. ผิวหนังเรียบเกลี้ยง กลมกลืนกับส่วนโค้งของร่างกายส่วนต่าง ๆ
สำหรับส่วนของอวัยวะเพศนั้น ต้องมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเน้นเฉพาะในสุกรพันธุ์เท่านั้น

ใส่ความเห็น