การคัดเลือกพันธุ์ไก่

การคัดเลือกพันธุ์ไก่เกษตรกรมีวิธีปฏิบัติที่สามารถคัดเลือกพันธุ์ไก่เอาไว้ทำพันธุ์ได้ดังนี้  คือ

 1. แม่ไก่ที่ดีต้องมีรูปร่างที่สมบูรณ์และแข็งแรง  มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป  เมื่อมีอายุตั้งแต่  7 เดือน  แต่ไม่เกิน  3 ปี
 2. พ่อไก่ที่ดีจะต้องมีรูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์  มีน้ำหนักตั้งแต่  2.5 กิโลกรัมขึ้นไป  มีอายุตั้งแต่  9 เดือน  แต่ไม่เกิน  3 ปี

ซึ่งในส่วนของแม่ไก่นั้นจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ

 1. เลี้ยงลูกเก่ง และเลี้ยงลูกรอดจนโตชุดละ  6 ตัว
 2. ไม่ดุร้าย  ไม่จิกตีลูกไก่ของแม่ไก่ตัวอื่น ๆ
 3. ให้ไข่อย่างน้อยปีละ  4 ชุด
 4. ให้ไข่อย่างน้อยชุดละ  12 ฟอง
 5. ฟักไข่อย่างน้อยชุดละ  8 ตัว
 6. หมั่นคัดเลือก พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เสมอ ๆ หากแก่เกิน  3 ปี ต้องคัดออก
 7. พ่อพันธุ์  1 ตัว  สามารถผสมพันธุ์หรือคุมฝูงแม่ไก่ได้  6-10 ตัว
 8. เก็บลูกไก่ที่ได้มาจากพ่อแม่พันธุ์ดี ๆ ไว้ทำพันธุ์  รุ่นละ  2-3 ตัว  การคัดเลือกพันธุ์ไก่ที่ดีไว้ทำพันธุ์ รุ่นละ  2-3 ตัว  จะช่วยให้ไก่ในฝูงมีขนาดตัวโต  ให้ไข่ดก  เลี้ยงลูกดี  เลี้ยงลุกรอดจำนวนมาก  ลูกโตเร็วและได้ผลตอบแทนสูงสำหรับผู้เลี้ยงไก่เบตง
 9. การคัดไก่ไว้เก็บเป็นพ่อแม่พันธุ์นั้นควรคัดตัวผู้ที่โตเร็วที่สุด  โดยมากตัวผู้ที่โตเร็วกว่าในระยะรุ่น ๆ มักถูกจับตอนหรือจับขายเสียหมด  ซึ่งถือเป็นการทำลายสายพันธุ์ที่ดีลงไป  ส่วนลักษณะแม่พันธุ์ที่ดีนั้น ก็ควรดูจากลักษณะภายนอกคือ  ตากลมวาว  ตาไม่ลึก  และไม่เป็นตาเหยี่ยว  ท้องแม่ไก่ต้องไม่ตื้นเขิน  หน้าตาสดใสไม่ซีด  และต้องเป็นไก่พ่อแม่พันธุ์ที่ไม่ได้มาจากพ่อแม่เดียวกัน  เพราะถ้ามาจากพ่อแม่เดียวกันแล้วนำมาผสมพันธุ์กัน ก็จะส่งผลต่อเรื่องเลือดชิด ซึ่งจะเกิดความผิดปกติต่อลักษณะของไก่ที่ได้ มักไม่สมบูรณ์ แข็งแรง  และรอดตายน้อย  การฟักไข่ได้ต่ำ  ถือเป็นเรื่องที่ต้องระวังและควบคุมดูแลเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น