สัตว์น้ำ » การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน

11 มีนาคม 2015
1752   0

ปลาที่เหมาะจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นั้นต้องแข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ถือเป็นปัจจัยของการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ของสัตว์ทุกชนิด   รูปร่างต้องดี

ไม่มีอาการบอบช้ำ และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 800-1,000 กรัมขึ้นไป และมีอายุ 1 ปีขึ้นไป

หากลงลึกไปในรายละเอียดนั้น แม่พันธุ์ต้องมีท้องอูมเล็กน้อย ติ่งเพศมีสีชมพูอมแดงหรือสีแดง หากบีบส่วนท้องจะต้องมีไข่ไหลออกมาเป็นสีเหลืองอ่อน ใส ๆ และรูปทรงกลม ในพ่อพันธุ์จะต้องมีติ่งเพศออกสีชมพูระเรื่อ ๆ และปลาต้องไม่อ้วนจนเกินไป หรือผอมเกินไปด้วย น้ำหนักต้องอยู่ที่ประมาณ 800-1,000 กรัม