สัตว์บก » แกะ » การคัดเลือกแกะที่มีลักษณะดีไว้ทำพันธุ์

การคัดเลือกแกะที่มีลักษณะดีไว้ทำพันธุ์

30 สิงหาคม 2014
2822   0

– พ่อพันธุ์ คือ หลังเป็นเส้นตรง หน้าอกลึกกว้าง ส้นเท้าสูง อัณฑะปกติ ขาตรงแข็งแรง

– แม่พันธุ์ คือ หลังเป็นเส้นตรง เต้านมเท่ากัน ขาตรงแข็งแรง

การคัดลักษณะที่ไม่ดีออกจากฝูง
– ขากรรไกรบนล่างไม่สม่ำเสมอ
– ตาบอด
– ขาโค้งงอ
– ปลายเขาโค้งแทงคอ
– อัณฑะใบเดียว
– ส้นเท้าไม่สูง
– เต้านมแฟบ