การจัดการด้านสุขภาพแกะ

การจัดการด้านสุขภาพแกะ ช่วยทำให้แกะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้ดีที่สุด


1. กำจัดพยาธิภายนอก ได้แก่ เห็บ เหา ไร ซึ่งทำให้สัตว์รำคาญ ขนหลุดเป็นหย่อม ๆ เป็นขี้เรื้อน การดูแลคืออาบน้ำและฉีดยากำจัดพยาธิภายนอก
2. กำจัดพยาธิภายใน ได้แก่พยาธิตัวกลม ตัวตืด และพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับแกะคือ ซูบผอม ผิวหนังหยาบกร้าน ท้องเสีย ผลผลิตลดลง ถ้ามีอาการมากอาจถึงตายได้ วิธีป้องกันคือ ถ่ายพยาธิแกะทุก 3 เดือน แต่ถ้าพบว่าบริเวณที่เลี้ยงแกะมีพยาธิชุกชุม ต้องถ่ายพยาธิเดือนละครั้ง
3. การป้องกันโรคระบาด ได้แก่โรคปากเท้าเปื่อย โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์กำหนด
สาเหตุการติดต่อของโรค
– ติดจาก อาหาร น้ำ สัตว์ที่ป่วยอยู่ในโรงเรือน
หากพบแกะที่ป่วยเป็นโรค ควรทำการแยกเลี้ยง

ใส่ความเห็น