การจัดการภายในฟาร์มกบ

กบเป็นสัตว์ที่เลี้ยงดูไม่ยากเท่าไรนัก แต่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีการตายระหว่างการเลี้ยงค่อนข้างสูงมาก เพราะมีหลายสาเหตุที่เรายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้น

การที่เราจะเลี้ยงกบเพื่อให้มีการรอดตายสูงและมีการเจริญเติบโตดีนั้นจึงต้องมีการดูแลเอาใจใส่อย่างมากดังนี้

การเก็บเศษอาหารที่ตกค้าง

ซึ่งเศษอาหารที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะเกิดจากอาหารที่ลอยอยู่บนแพ หรือภาชนะในบ่อเลี้ยง รวมถึงในน้ำอีกด้วย หากต้องการที่กำจัดปัญหาเรื่องเศษอาหารเหล่านี้จึงต้องทำการเก็บกวาดให้หมด เพราะกบไม่ชอบกินอาหารที่เก่า และนิสัยของกบคือเมื่อกบงับอาหารเข้าไปแล้วก็จะกระโดดและลงไปขยอกอาหารในน้ำเข้าสู่กระเพาะอาหารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะที่กบทำการกระโดดลงน้ำนั้นขาหรืออวัยส่วนอื่นจะทำให้อาหารบนแพตกหล่นลงน้ำและเป็นอาหารเสียได้ในภายหลัง หรือบางครั้งเมื่อกบงับอาหารไปแล้วไม่ตรงกับปากหรือไม่พอดีก็ทำให้อาหารล่วงหล่นและเน่าเสียต่อไป ถึงแม้จะมีการนำอาหารเก่าที่เก็บได้ภายในบ่อมาทำการผสมรวมกันกับอาหารใหม่ก็ไม่เป็นที่พอใจกับการกินอาหารของกบ เพราะกบไม่ชอบกินอาหารเก่า ๆ หากกินเข้าไปแล้วไม่คุ้นเคยก็จะทำการคายทิ้งในทันที

การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

การดูแลเรื่องน้ำในบ่อถือเป็นสิ่งสำคัญ หากเกิดสิ่งสกปรก จากอาหาร การสะสมจากตะกอน หรือการขับถ่ายของเสียของกบต่าง ๆ ต้องทำการถ่ายเปลี่ยนน้ำในบ่อให้บ่อยครั้งเป็นประจำ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้เกิดเชื้อโรคนานาชนิด บางชนิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจทำให้กบเป็นบาดแผลเรื้อรัง ขา เท้าบวมและตายได้ในที่สุด

ดังนั้นต้องทำการถ่ายน้ำในบ่อทุก ๆ 1-2 หรือ 7-15 วันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วยให้น้ำภายในบ่อสะอาดอยู่ตลอดเวลา และกบก็มีสุขภาพดีไปด้วย กินอาหารได้มาก และสามารถจับขายได้เร็วตามลำดับ

การตรวจตราสภาพบ่อเลี้ยง

สำหรับการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์นั้นต้องมีการก่อสร้างที่ดี และสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเหมาะสม ไม่รั่วซึม แตกร้าว เพราะหากเกิดปัญหาเหล่านั้นแล้ว จะทำให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของกบได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจตราดูแลบ่อเลี้ยงให้คงสภาพดีอยู่เสมอ

การคัดขนาดกบ

การตรวจคัดขนาดกบนั้นต้องทำการตรวจทุก ๆ 2-3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน เพราะเมื่อทำการปล่อยกบลงบ่อเลี้ยงแล้ว เมื่อเลี้ยงไปในระยะหนึ่งย่อมมีการเกิดปัญหาขนาดไม่เท่ากัน หรือที่เราเรียกว่า แตกไซด์ ในภาษาของสัตว์นั่นเอง การคัดไซด์กบนั้นเพื่อลดปัญหาของการกัดกินกันเองและยังส่งผลให้กบได้มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอด้วย

การรักษาสุขภาพกบ

เมื่อพบปัญหากบในบ่อเลี้ยงเป็นแผล ตัวเล็ก ไม่สมบูรณ์ ควรทำการจับแยกเลี้ยงเพื่อป้องกันปัญหาการกัดกินกันเองในกบที่อ่อนแอกว่าได้

การป้องกันกบตกใจ

ไม่ควรเข้าไปรบกวนกบบ่อยครั้ง เพราะอาจส่งผลให้กบตกใจ ไม่ยอมออกมากินอาหารและเกิดความกลัว หวาดระแวงจนไม่กล้าออกมาจากที่หลบซ่อน ยอมอดอาหารจนตาย หรืออาจตกใจมากจนเกร็งกระตุกและตายในที่สุด

การป้องกันศัตรูกบ

ศัตรูของกบได้แก่ นกกระยาง แมว หนู นกกินปลาและนกเค้าแมว และสัตว์อื่น ๆ เพราะเมื่อเกิดศัตรูกบเหล่านี้เข้ามารบกวนแล้วกบที่ถูกจับจะส่งเสียงร้องจนทำให้กบตัวอื่นตกใจกลัวไปด้วย จนกระทบต่อการกินอาหารและทำให้กบผอมและไม่เจริญเติบโตตามต้องการ จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น