สัตว์น้ำ » การจัดการระหว่างการเลี้ยงปลานิล

การจัดการระหว่างการเลี้ยงปลานิล

17 มีนาคม 2015
1591   0

  ก่อนอื่น ต้องมีการตรวจสอบกระชังด้วยหากชำรุดต้องรีบซ่อมแซม รวมถึงกำจัดสิ่งต่าง ๆ   ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย      เช่น

สิ่งสกปรกเช่นขยะที่ลอยมาตามน้ำ รวมถึงปลาปักเป้าที่เข้ามากัดกระชังด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นต้องดูแลในเรื่องของความสะอาด รู้จักตักเศษอุจจาระของปลาที่สะสมอยู่ออกทิ้งเสียบ้าง รวมถึงเศษอาหารที่ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของปลาด้วย หากพบปลาตาย ควรทำการตักออกโดยเร็ว  ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ปลาตัวอื่น ๆ ได้ หมั่นสังเกตุพฤติกรรมของปลา การกินอาหาร เมื่อใดที่ปลากินอาหารน้อยลง ต้องรีบหาสาเหตุและแก้ปัญหาเพราะปลาอาจเริ่มป่วย ก็ได้ หมั่นสุ่มตรวจจับปลาขึ้นชั่งน้ำหนักให้สม่ำเสมอ โดย 1 เดือน ควรจับชั่งประมาณ 1-2 ครั้ง เพื่อช่วยในการปรับสูตรอาหาร และปรับอัตราการให้อาหารและประเมินน้ำหนักปลาไปในตัวด้วย