การจัดการเลี้ยงดูลูกไก่เนื้อ(ไก่กระทง)ระยะแรกถึงอายุ 5 สัปดาห์

การให้อาหาร

ลูกไก่อายุ 1 ถึง 3 วันแรก หลังจากเอาใส่โรงเรือนใหม่ ๆ ยังกินอาหารไม่เก่ง ควรใช้ภาชนะแบน ๆ หรือกล่องใส่ลูกไก่ตัดตามขอบหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้

วางใต้เครื่องกกให้ลูกไก่ได้ฝึกกินอาหารเป็นเร็วขึ้น และอาจใช้ถาดอาหารสำหรับลูกไก่ 100 ตัว จัดไว้ภายใต้เครื่องกกโดยกะให้ 1 ใน 3 ของถาดอาหารทั้งหมดอยู่ภายใต้เครื่องกก ที่เหลือจะวางภายนอกเครื่องกกใกล้กับที่ให้น้ำ ประมาณ 3 วันก็นำถาดอาหารออกมาวางนอกเครื่องกกได้ โดยวางสลับกันกับที่ให้น้ำ

การเลี้ยงลูกไก่จำเป็นต้องให้ลูกไก่เติบโตได้เร็ว ในช่วงแรก ๆ ของอายุ คือ 1 วัน ถึง 6 อาทิตย์ โดยใช้อาหารคุณภาพสูงไปสร้างความเจริญเติบโตให้ได้มากที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ลูกไก่ได้กินอาหารทันทีที่ลงกก ไม่ควรรอไว้ 60-80 ชั่วโมงผ่านไป โดยคิดว่าไข่แดงในท้องลูกไก่ยังมีอยู่พอ การให้ปลายข้าวหรือข้าวโพดบดสัก 1-2 ครั้งในตอนแรกที่เอาลงกก จะช่วยหัดให้ลูกไก่กินอาหารเป็นเร็วยิ่งขึ้น อาหารลูกไก่จะเป็นอาหารป่นล้วนหรือแบบอัดเม็ดก็ได้

อาหารลูกไก่ในช่วงแรกรหรือในช่วง 1 ถึง 3 วัน อาจใช้อาหารสตาร์ทเตอร์ ซึ่งมีโปรตีนร้อยละ 22 อาหารลูกไก่ในช่วง 1-4 วันนี้ควรให้บ่อยครั้งต่อวัน โดยแบ่งออกให้กินตอนเช้า 2 ครั้ง ตอนบ่าย 2 ครั้ง และตอนค่ำอีก 1-2 ครั้งการให้แต่ละครั้งก็ควรเติมให้ทีละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง จะช่วยให้ไก่กินอาหารได้ดียิ่งขึ้น เพราะมีการกระตุ้นอยู่บ่อย ๆ ทั้งยังได้ประโยชน์คือ ได้มีโอกาสสังเกตุไก่ได้บ่อยยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อลูกไก่อายุได้ 4 วัน ขึ้นไป เริ่มให้กินในรางอาหารธรรมดาซึ่งปกติเป็นแบบรางยาวที่สามารถให้ลูกไก่ยืนกินได้ทั้ง 2 ข้าง มี 2 ขนาด สำหรับลูกไก่เล็กใช้รางขนาดเล็ก และเมื่อลูกไก่อายุได้ 2 สัปดาห์ขึ้นไป จึงเปลี่ยนเป็นรางขนาดใหญ่ขึ้นหรืออาจใช้ถังอาหารแบบแขวน เพื่อป้องกันการสูญเสีย และช่วยให้อาหารยังมีกลิ่นหอมชวนกินมากยิ่งขึ้น ไก่ก็จะกินได้มากยิ่งขึ้นด้วย ห้ามให้อาหารเพียง 1 ครั้งและไก่กินได้หลาย ๆ วันอย่างเด็ดขาด และเวลาเติมอาหารใส่ในรางก็ไม่ควรเติมเกินครึ่งหนึ่งของราง เพราะหากเติมเต็มรางอาจเกิดการสูญเสียถึง 1 ใน 3 ของอาหารที่เติมแต่ทั้งนี้อาหารที่เติมก็ไม่ควรน้อยเกินไปจนติดก้นรางทำให้ไก่ไม่สามารถจิกกินได้

เนื้อที่ของรางอาหารก็จะต้องมีเพียงพอที่ไก่จะเข้าไปกินอาหารได้ทุกตัว เช่น รางอาหารที่มีความยาวทั้งสองข้างรวม 4 ฟุต จะใช้ 2 ราง ต่อลูกไก่อายุได้ 2-4 อาทิตย์ จำนวน 100 ตัว หรือรางอาหารที่มีความยาวทั้ง 2 ด้านรวม 5 ฟุต จะใช้ 25-30 อัน ต่อไก่ 1,000 ตัว ส่วนถังอาหารแบบทรงกลมแขวนนั้นมีความจุ 10 กิโลกรัม ใช้ 25-30 ถัง ต่อไก่ 1,000 ตัว การใช้ถังอาหารแบบแขวนเหมาะสมที่สุดสำหรับอาหารชนิดเม็ด ถ้าเป็นอาหารป่น อย่าเติมอาหารครึ่งหนึ่งของถัง เพราะหากเติมมากเกินไปอาจทำให้อาหารติดค้างและไหลลงมาไม่สะดวก อาจต้องเขย่าถังบ่อย ๆ และการให้อาหารแบบถังแขวนนี้จะต้องมีการปรับระดับความสูงของถังอาหารทุกสัปดาห์ โดยให้ขอบจานของถังอาหารอยู่ระดับหลังไก่

ใส่ความเห็น