สัตว์บก » แกะ » การจัดการเลี้ยงดูแกะ

การจัดการเลี้ยงดูแกะ

30 สิงหาคม 2014
2211   0

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ดังนี้
– ช่วงวัยเจริญพันธุ์(ระยะการเป็นสัด)
1. แกะเริ่มเข้าสู่ช่วงเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 3-4 เดือน ตัวเมียจะยอมให้ตัวผู้ทับแต่ควรแยกเลี้ยงไว้ก่อนและทำการผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 8 เดือน จะได้ความสมบูรณ์มากกว่า

– ลักษณะการเป็นสัดของแม่แกะ
1. อวัยวะเพศบวมแดง อุ่นและชุ่มชื้น
2. ไม่อยากอาหาร กระวนกระวาย ไม่เป็นสุข
3. ยืนนิ่งเงียบเมื่อมีตัวผู้เข้ามายืนใกล้ ๆ
4. กระดิกหางบ่อยขึ้นกว่าเดิม
– ช่วงการผสมพันธุ์
1. เมื่อถึงช่วงการเป็นสัดแล้ว ระยะเวลาที่เหมาะสมให้ตัวผู้ขึ้นทับคือ 12-18 ชั่วโมง หลังจากมีอาการเป็นสัด
– อัตราการผสมพันธุ์
1. พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 10-15 ตัว
2. พ่ออายุ 2 ปีขึ้นไป 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 20-30 ตัว
ข้อแนะนำคือ
1. ไม่ควรนำพ่อผสมกับลูกตัวเมีย หรือลูกตัวผู้ผสมกับแม่ เพราะจะทำให้ลูกที่เกิดส่วนใหญ่ตัวเล็ก ไม่สมบูรณ์หรือพิการได้
2. ควรคัดแม่ที่ผสมไม่ติดจำนวน 2 ครั้งออกไป
3. ควรแยกเลี้ยงแม่ท้องแก่ และแม่เลี้ยงลูกไว้ในคอกต่างหาก เพื่อกันอันตรายจากตัวอื่น
4. ควรสับเปลี่ยนพ่อพันธุ์ตัวใหม่ ๆ ทุก 12 เดือน (และหรือยืมระหว่างฟาร์มอื่นก็ได้)
– ช่วงการอุ้มท้อง
ระยะเวลาในการอุ้มท้องคือ 150 วัน
สังเกตุดูว่าแม่แกะอุ้มท้องหรือยัง
1. ไม่แสดงอาการเป็นสัดอีกหลังจากผสมพันธุ์ไปแล้ว 17-21 วัน
2. เต้านมและหัวนมขยายใหญ่ขึ้น
3. ท้องขยายใหญ่ขึ้นตามลำดับ
– ช่วงการคลอดลูก
ลักษณะอาการใกล้คลอดลูกของแม่แกะสังเกตุจาก
1. สะโพกเริ่มขยาย หลังแอ่นลงเนื่องจากท้องหนักขึ้น
2. ความอยากอาหารลดลง
3. ไม่นอน ลุกเอาเท้าตะกุยพื้นคอก
4. หัวนมเต่งและเต้านมขยายใหญ่ขึ้นมาก
5. อวัยวะเพศบวมแดง ชุ่มชื้น