การจัดการเลี้ยงดูไก่เนื้อ อายุ 5 สัปดาห์ ถึงส่งตลาด

การให้อาหารและน้ำ

อาหารไก่จะเปลี่ยนเป็นระยะสุดท้ายมีโปรตีนร้อยละ 18 การเปลี่ยนอาหารไก่ระยะสุดท้ายนี้ บางครั้งผู้เลี้ยงจะทำการเปลี่ยนเมื่อไก่อายุได้ 28 วัน

เพื่อประหยัดค่าอาหาร เพราะอาหารจะมีราคาถูกกว่า แต่น้ำหนักไก่จะได้ 1.43 กิโลกรัม เมื่ออายุได้ 56 วัน และถ้าเปลี่ยนเมื่ออายุได้ 36 วันจะมีน้ำหนัก 1.52 กิโลกรัม เมื่ออายุ 56 วันทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการตลาดขณะนั้นด้วย การเปลี่ยนอาหารไม่ควรเปลี่ยนกะทันหัน ควรค่อย ๆ ผสมเปลี่ยนทีละน้อยเพื่อให้ไก่เคยชิน ควรแบ่งอาหารให้ 2 ครั้งใน 1 วัน คือ เช้า-บ่ายไม่ควรให้อาหาร 1 ครั้ง แต่ไก่กินไปได้หลาย ๆ วัน เป็นอันขาด วิธีการให้อาหารอาจยึดหลักวิธีคือให้ไก่มีอาหารกินไปได้ตลอดวันก็ได้ คือเติมอาหารให้มีอยู่ในรางตลอดวัน ไม่ปล่อยให้รางอาหารว่าง แต่ต้องระวังอย่างเติมอาหารเกิน 1 ใน 3 ของความลึกของราง เพราะอาหารจะหกมาจากรางมาก การให้อาหารโดยถังแขวนซึ่งอาหารไหลลงจานล่างได้โดยอัตโนมัติ ให้เขย่าถังบ่อย ๆ เพื่อให้อาหารไม่ตกค้าง สำหรับการให้น้ำไก่กระทงในระยะนี้ อาจใช้รางน้ำอัตโนมัติหรือแบบธรรมดา ในการติดตั้งรางน้ำต้องถือหลักว่าต้องติดรางน้ำไม่ไกลเกินไป เพราะปกติของไก่กระทงจะไม่เดินไปไกลกว่า 8 ฟุต(2.5) เมตร รางน้ำต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ระดับของรางน้ำควรตั้งให้อยู่สูงเหนือหลังในระดับกึ่งกลางระหว่างนัยน์ตากับแผ่นหลังของไก่ ไก่กินน้ำมากกว่าอาหารจึงจำเป็นต้องจัดน้ำกินที่สะอาดเพียงพอ ทั้งนี้เพราะไก่ที่กินอาหาร 1 กิโลกรัม จะกินน้ำ 2-3 กิโลกรัม แล้วแต่อุณภูมิของอากาศสูงหรือต่ำ

วิธีคำนวณปริมาณน้ำที่ไก่กระทงกินต่อวันในอายุต่าง ๆ ดังนี้

คิดปริมาณน้ำเป็นแกลลอน ให้เอาอายุของไก่เป็นสัปดาห์ หารด้วย 2 เช่น ไก่กระทงอายุ 8 สัปดาห์หารด้วย 2 เท่ากับ 4 แกลลอน ต่อไก่ 100 ตัวต่อวัน
คิดปริมาณน้ำเป็นลิตร ให้เอาอายุของไก่กระทงเป็นสัปดาห์รคูณด้วย 2 เช่น ไก่กระทงอายุได้ 8 สัปดาห์ คูณด้วย 2 เท่ากับ 6 ลิตร ต่อไก่กระทง 100 ตัวต่อวัน
หลักสำคัญที่ใช้เลี้ยงไก่กระทงได้สำเร็จคือ การอาศัยช่วงระยะเวลาที่ไก่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุด ด้วยการให้อาหารที่ดีไปช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ได้กำไรที่คุ้มค่าอาหาร โดยทั่ว ๆ ไประยะที่ไก่จะเติบโตเร็วคุ้มค่าอาหารคือ ตั้งแต่อายุ 1 วันถึง 8 อาทิตย์ หลังจากนี้การเติบโตของร่างกายจะค่อย ๆ ลดลงจนไม่คุ้มค่าอาหาร ฉะนั้นการเลี้ยงไก่กระทงจึงเลี้ยงไม่เกิน 8 สัปดาห์ ไก่ที่ย่างขายกันปัจจุบันนี้ใช้เวลาเลี้ยงเพียงอายุ 5-6 อาทิตย์เท่านั้นเอง

ใส่ความเห็น