สัตว์บก » หมูป่า » การจัดการและการป้องกันโรคของหมูป่า

การจัดการและการป้องกันโรคของหมูป่า

14 ตุลาคม 2014
1792   0

Hog cholera vaccine

1. แสงแดด หมูป่าชอบแสงแดดมากกว่าหมูบ้าน จึงควรให้มีแสงแดดส่องให้ทั่วถึงทุกคอก


2. ความสงบ หมูป่าตกใจง่าย และมักแสดงอาการต่าง ๆ เมื่อตกใจ เช่นถ่ายท้อง กระโดด ตะกุย กระวนกระวาย สิ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องมีความสงบเป็นสำคัญ
3. ความสะอาด หมูป่าดูเหมือนชอบความสกปรก แต่จริง ๆ แล้วรักความสะอาดมาก ควรฉีดล้างคอกทุกวัน และราดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาทิตย์เพื่อป้องกันโรค
4. การจำหน่ายหมูชำแหละ หมูชำแหละสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าหมูบ้านพอสมควร ซึ่งแล้วแต่ช่วงในอดีตอาจอยู่ที่กิโลกรัมละ 85-120 บาทแต่ปัจจุบันมีราคาขายสูงกว่านี้ ซึ่งการขายแบบชำแหละนี้ สามารถหาลูกค้าได้หลายลักษณะเช่นร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือตลาดทั่วไปก็ได้
โดยรวมแล้วการเลี้ยงหมูป่าหากเลือกที่จะเลี้ยงแบบครบวงจรแล้วนั้น ต้องศึกษา และเรียนรู้ รวมถึงใช้ประสบการณ์ตรงและมีการจัดการที่ดี จึงจะสามารถทำแบบครบวงจรได้เพราะต้องใช้การขยายกิจการเพื่อให้ครอบครัวทุกส่วนด้วย