การจับกบจำหน่าย

เมื่อทำการเลี้ยงกบรุ่นจนมีขนาดโตพอคือ 4-5 ตัวต่อกิโลกรัมหรือมีน้ำหนักประมาณ 200-300 กรัม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด  ซึ่งการจับในบ่อซีเมนต์จะจับได้

ง่ายไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด แต่การจับในบ่อดินแบบดั้งเดิมนั้น ใช้วิธีการปล่อยน้ำและให้กบอดอาหารก่อนอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราการตายของกบ ก่อนการขนลำเลียงออกสู่ตลาดให้น้อยลง  เมื่อทำการจับผู้เลี้ยงควรใส่แว่นตาประดาน้ำด้วย เพื่อป้องกันน้ำในบ่อเลี้ยงกระเด็นเข้าตา และเกิดการแสบระคายเคียงได้ ขณะทำการจับกบควรกระทำอย่างเบามือเพื่อป้องกันกบบาดเจ็บและตื่นตกใจ

การจับกบเพื่อจำหน่ายนั้นต้องทำการจับให้หมดภายในครั้งเดียว เพื่อลดปัญหากบตกใจ และไม่ยอมมากินอาหารจนทำให้ซูบผอมและตายในที่สุด

เมื่อทำการจับกบเรียบร้อยต้องทำการแยกขนาด ชั่งน้ำหนัก และบรรจุในภาชนะ เพื่อขายส่งตลาดต่อไป ภาชนะที่นำมาใส่ก็เป็นสิ่งสำคัญคือต้องมีการระบายอากาศได้ดี เช่นมีการเจาะรูกล่อง ตะกร้าหวายที่ทำจากไม้ไผ่ก็สามารถนำมาใช้เป็นภาชนะได้

หากเป็นการจับกบที่ต้องทำการขนส่งไปยังอีกทอดหนึ่งนั้น ต้องทำการจับใส่ในถุงพลาสติกและต้องมีการอัดอ๊อกซิเจนเข้าไปด้านในถุงเพื่อลดเปอร์เซนต์การตายให้มากที่สุดระหว่างการขนส่ง

ใส่ความเห็น