การจับจำหน่ายไก่เนื้อ

การจับจำหน่ายและขนย้ายหรือขนส่งไก่กระทงไปสู่ตลาด มักทำให้ไก่ได้รับอันตราย เป็นบาดแผลตามตัว แข้งขาได้มาก ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องถูกวิธี

การจับและขนย้ายไก่ ควรทำในตอนกลางคืน ให้มีแสงสว่างน้อยที่สุด ก่อนการจับและเคลื่อนย้ายต้องนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ออกให้หมด เพื่อความสะดวกในการจับและขนย้าย การจับจะใช้ตาข่ายเพื่อปิดกั้นพื้นที่ภายในโรงเรือนเล็กเรียกกว่าจำกัดพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการจับ และจับขาหรือแข้งไก่ โดยจับไม่เกิน 4-5 ตัวต่อมือ 1 ข้างแล้วค่อย ๆ ปล่อยลงกรงที่เตรียมเอาไว้ไม่ควรโยน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบอบช้ำ หรือไก่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจะทำให้ราคาซื้อตกลง นอกจากนี้จะมีผลถึงคุณภาพซากที่เลวลง ผิวหนังจะมีรอยขีดข่วนหรือรอยช้ำไม่น่ากิน สำหรับความต้องการไก่เนื้อของตลาด ประเทศไทยมีความต้องการไก่ที่มีอายุ 5 ถึง 8 สัปดาห์ เพราะผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เลี้ยงจะจับไก่ส่งตลาดเมื่อมีอายุได้ 5 สัปดาห์

ในการขายแต่ละครั้ง มักจะเลือกจับไก่ที่โตกว่าขายไปก่อน อย่างไรก็ดีวิธีการที่ถูกต้องนั้น ถ้าให้อาหารดี การดูแลดี พันธุ์ดี ก็ควรจะได้ไก่ที่โตสม่ำเสมอและควรขายได้พร้อม ๆ กันเป็นรุ่น ๆ เพื่อจะได้มีเวลาทำความสะอาดโรงเรือนไว้เลี้ยงรุ่นถัดไปได้เร็วขึ้น

One thought on “การจับจำหน่ายไก่เนื้อ

ใส่ความเห็น