สัตว์น้ำ » การจับปลาดุกบิ๊กอุย

การจับปลาดุกบิ๊กอุย

19 สิงหาคม 2014
2029   0

การจับปลาดุกบิ๊กอุย
1. เลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ปลาจะมีขนาด 100-200 กรัมต่อตัว
2. อัตรารอดประมาณ 80-90%
3. ได้ผลผลิตปลา ประมาณ 30-50 กิโลกรัมต่อบ่อ

4. คิดเป็นมูลค่า(กิโลกรัมละ 30 บาท) ได้เงิน 900-1,500 บาท