สัตว์น้ำ » การจับปลาและการขนส่งสู่ตลาด

การจับปลาและการขนส่งสู่ตลาด

17 มีนาคม 2015
2012   0

 ก่อนที่จะจับปลาออกจำหน่าย สามารถให้วิตามินเสริมกับปลานิลด้วยการให้โดยใช้การผสมรวมกับอาหารให้กินเป็นเวลาประมาณ

 5-7 วัน  และเมื่อครบระยะเวลาให้หยุดให้อาหารเป็นเวลา 2 วัน จึงทำการจับปลาได้  สำหรับเรื่องการขนส่งปลานั้นใช้วิธีการบรรจุลงในถังพลาสติกใบใหญ่พร้อมใส่อ๊อกซิเจน และใส่เกลือปริมาณ 1-5 กิโลกรัม/น้ำ 1,000 ลิตร หรือจะใช้วิธีลดอุณภูมิน้ำด้วยการเติมน้ำแข็งลงไป ให้อุณภูมิลดลงเหลือ 24 องศาเซลเซียสก็ได้