การซื้อขายจระเข้

การซื้อขาย
จระเข้ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งในปัจจุบันที่สร้างกำไรที่มีผลตอบแทนให้ผู้เลี้ยงอย่างงาม ราคาช่วงอายุ 20 วัน ถึง 1 เดือน ลำตัวยาว 1 คืบอยู่ที่คู่ละ

5,000-6,000 บาท จระเข้รุ่นที่มีความยาวประมาณ 2 เมตร ฟาร์มใหญ่ ๆ ก็รับซื้อไม่อั้นด้วยราคาคู่ละ 10,000-14,000 บาท
หากต้องการขายเป็นจระเข้พ่อแม่พันธุ์ต้องใช้เวลาเลี้ยงราว 10-12 ปี ราคาขายจะอยู่ที่คู่ละ 100,000 -120,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ กำไรอย่างงาม นับเป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่น่าลงทุนอย่างยิ่ง และก็มีตลาดรองรับที่แน่นอนด้วย

ใส่ความเห็น