สัตว์ปีก » การดูแลนกหงส์หยก

การดูแลนกหงส์หยก

26 ตุลาคม 2014
8853   0

การจัดวางกรงนั้น ไม่ควรวางกรงหรือแขวนกรงให้นกโดนลมโกรก เพราะอาจทำให้นกป่วยได้ และสิ่งสำคัญที่คนมักเข้าผิดคือคิดว่านกหงส์หยกชอบแสงแดดจ้า

จริง ๆ แล้วนั้นนกหงส์หยกไม่ชอบแสงแดดจัดและแสงแดดจ้าและร้อนแรง
นกหงส์หยกชอบอากาศปลอดโปร่ง สดชื่น แสงแดดอ่อน กลางแจ้ง และควรเก็บนกไปไว้ที่ร่มหากพบว่ามีสภาพอากาศไม่ดี กรงนกควรเป็นที่ตั้งโลหะและสามารถย้ายได้
การออกกำลังกาย
หงส์หยกต้องออกกำลังกาย ควรปล่อยออกจากกรงเพื่อให้บินออกกำลังกาย อาจปล่อยในห้องที่มีการปิดแน่นหนาเพื่อป้องกันนกบินออกนอกบริเวณ ที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้นกบินออกไปในช่วงบริเวณกลางคืนหากมิได้อยู่ในห้องมิดชิด เนื่องจากนกหงส์หยกชอบบินเข้ากองไฟ เช่นเตาเผาในต่างประเทศก็เคยเกิดเหตุเช่นนี้มาแล้ว จึงอาจทำให้นกตายได้ และอีกประการหนึ่งซึ่งถือเป็นอันตรายกับนกหงส์หยกเช่นกันคือ การปล่อยให้นกบินอยู่ในห้องที่มีแจกันดอกไม้ที่มีน้ำเต็มอยู่มาก เนื่องจากบางครั้งหงส์หยกจะลงไปอาบน้ำและทำให้ตายได้
แต่ด้วยความที่มันชอบอาบน้ำของนกหงส์หยก มันจะชื่นชอบอย่างมากหากผู้เลี้ยงได้นำกรงไปแขวนไว้ขณะที่มีฝนปรอย ๆ สักครู่และเมื่อนำกลับเข้ามาก็ควรปล่อยให้นกผึ่งตัวจนแห้งมิเช่นนั้นจะป่วยได้
นกหงส์หยกมีอายุขนาดเท่าใด
เคยมีผู้บันทึกได้บันทึกไว้ว่า มีอายุยาวนานถึง 20 ปี หรืออาจมากกว่า ถือได้ว่ามีอายุยืนยิ่งนัก
การให้น้ำและอาหารแก่นกหงส์หยก
ควรให้วันละ 2 ครั้ง คือให้ไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ และควรกำจัดเปลือกออกให้หมดก่อนเติมน้ำสะอาดเพื่อมีให้นกได้กินอยู่ตลอดเวลา และควรเปลี่ยนน้ำใหม่เสมอๆ
วิธีการจับนกอย่างถูกวิธี
ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางคีบคอนก และใช้นิ้วที่เหลือหุ้มโอบปีกและลำตัว ปลายนิ้วหัวแม่มือชนปลายนิ้วชี้และนิ้วกลาง
ส่วนการอาบน้ำให้นกหงส์หยกนั้น ควรทำในช่วงเช้า โดยจัดอ่างอาบน้ำหรือจัดการฉีดน้ำให้เป็นเม็ดฝอยเหมือนฝนปรอย