การดูแลโครีดนมและการเลี้ยง

หลังจากคลอดลูกแม่โคจะมีน้ำนมให้รีดได้ แต่จะมีให้รีดระยะยาวหรือสั้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแม่โคแต่ละตัว รวมถึงสายพันธุ์ด้วย แต่ทั่วไปแล้วจะรีดได้ราว 5-10 เดือน หลังจากรีดนมน้ำเหลืองจากแม่โคจนหมด หลังจากนั้นควรเพิ่มอาหารให้โคกินอย่างพอเพียง เพื่อใช้สร้างน้ำนม บำรุงร่างกายให้สมบูรณ์เช่นเดิม เฉลี่ยระยะเวลาในการเพิ่มอาหารราว 30-70 วัน หลังคลอดแล้วถึงแม้แม่โคจะเริ่มเป็นสัดอีกแต่ก็ไม่ควรทำการผสมพันธุ์ใหม่ แต่ควรรอให้เกิดการเป็นสัดในครั้งที่ 2 จึงควรผสม ซึ่งจะอยู่ราว ๆ 45-72 วันหลังจากคลอดไปแล้ว