การตลาดของกบ

กบมีการนิยมบริโภคกันในหลายพื้นที่มาอย่างช้านาน เช่นภาคเหนือของไทยก็นิยมบริโภคเยอะมาก บริโภคกันตั้งแต่ยังเป็นลูกอ๊อด(ซึ่งเรียกว่าลูกฮวก)   กบขนาด

ลูกกบ และขนาดโตเต็มที่ ตามภัตตาคาร ร้านอาหารนิยมนำขาหลังของกบมาปรุงเป็นอาหาร น้ำหนักตัวของกบอยู่ที่ขาหลัง 1  ใน 3 ของน้ำหนักตัว ส่วนลำตัว ขาหน้าและส่วนอื่น ๆ ก็นิยมนำไปผัดเผ็ดและเมนูอื่น ๆ การบริโภคนี้ถือว่ายังมีช่องทางทางการตลาดอีกมาก เพราะยังมีความต้องการจากผ้บริโภคค่อนข้างสูง แต่ยังมีผู้ผลิตที่ค่อนข้างน้อย ในช่วงฤดูฝน กบในท้องตลาดจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ กิโลกรัมละ 40-60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือเป็นราคาที่ไม่สูงนัก แต่หากเป็นช่วงฤดูหนาว-ฤดูแล้ง และเป็นช่วงที่กบจำศีล ทำให้ราคากบค่อนข้างสูงคือ กิโลกรัมละ 60-80 บาทต่อกิโลกรัม ในบางท้องที่ที่มีกบให้บริโภคไม่มากนัก อาจมีราคาสูงถึง 100 บาทต่อกิโลกรัมเลยก็เป็นได้

ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีการจำหน่ายกบจากธรรมชาติอยู่มากกว่ากบเลี้ยงจากฟาร์มต่าง ๆ โดยแหล่งที่มาของภาคเหนือคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคใต้คือ กระบี่ ยะลา พังงา ส่วนทางภาคอิสานคือสิงค์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี สระบุรี   กบที่ได้มาส่วนใหญ่คือ กบภูเขา กบทูด กบคลองและกบดง เป็นต้น

ปัจจุบันพวกนายทุนรายใหญ่ได้สร้างกิจการด้วยการจับกบส่งขายออกนอกประเทศ ทั้งหนังกบ เนื้อกบแช่แข็ง และกบเป็น ทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในต่างประเทศ และยังคงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากสถิติยอดส่งกบไปจำหน่ายยังต่างประเทศในปี 2531 มียอดสูงถึง 27 ล้านบาท เป็นจำนวน 678,927 กิโลกรัม  ลูกค้ารายใหญ่ที่รับกบจากประเทศไทยคือ ฮ่องกง มีการนำเข้าเกือบร้อยเปอร์เซนต์ คือ 99.6 ของมูลค่ากบที่ส่งออกทั้งหมดในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2532  ไทยส่งออกกบได้ถึง 376,475 กิโลกรัม มูลค่า 14.42 ล้านบาท ส่วนตลาดคู่ค้ารายอื่น ๆ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ แต่มีปริมาณและมูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับฮ่องกง  ตลาดในต่างประเทศผู้นำเข้ากบที่สำคัญของโลกคือ สหรัฐอเมริกา โดยมีการนำเข้า 3,000-4,000  ตันต่อปี รองลงมาได้แก่ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  เยอรมันตะวันตก และสหรัฐอาหรับเอมิเรต จากการคำณวนสถิติมีความต้องการกบเพิ่มสูงขึ้นปีละ 15,000 ตัน ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตกบป้อนตลาดโลกไม่ถึง 1% ของปริมาณความต้องการของตลาดทั่วโลก

สรุปคือการเลี้ยงกบยังมีตลาดอีกมากที่สามารถขยายออกไปได้ทั้งในและต่างประเทศ หากมีกำลังการผลิตที่มากพอและมีคุณภาพและมาตรฐาน

ใส่ความเห็น