การตลาดแมวไทยโบราณ

  แมวไทยหากมีการเพาะพันธุ์ออกมาตรงตามคุณลักษณะอันเป็นมงคลในอดีตแล้ว  จะมีราคาซื้อขายที่สูงไปด้วย แต่หากเกิดข้อผิด

พลาดในการเพาะขยายพันธุ์ทำให้เกิดสีสันที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นกับแมวที่เราเพาะพันธุ์ก็จะส่งผลต่อราคาค่อนข้างมาก อย่างเช่น การตั้งราคาขายลูกแมว สามารถเลือกใช้วิธีการดูจากความสมบูรณ์ของลูกแมว หรือลักษณะเด่นของลูกแมวแต่ละสายพันธุ์เป็นหลัก เช่น พันธุ์ขาวมณีอาจขายที่ราคาหลักหมื่นบาท หากมีตา 2 สีด้วย ซึ่งลักษณะของตาที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะพิเศษนั้นไม่ได้เกิดจาก พ่อ-แม่ แต่เกิดจากความผิดปกติที่มียีนด้อยปะปนอยู่กับสายพันธุ์ในบรรพบุรุษนี้ จึงไม่ได้เกิดกับแมวพันธุ์นี้ทุกตัว ดังนั้นหากผู้เลี้ยงสามารถเพาะขยายพันธุ์แมวแบบนี้ได้เป็นจำนวนมาก ก็อาจเป็นเศรษฐีได้ไม่ยาก เพราะราคาขายจะไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นต่อตัวอย่างแน่นอน จากราคาที่มีผู้เพาะเลี้ยงขาย เช่นพันธุ์ขาวมณี จะขายอยู่ที่ตัวละ 4,000 บาท พันธุ์สีสวาด อยู่ที่ตัวละ 4,500 บาท และพันธุ์วิเชียรมาศตัวละ 4,000 บาท แต่หากเมื่อใดก็ตามที่ขาวมณีมีตา 2 สี ก็จะสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างมาก จากราคาขายปกติ 4,000 ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 กว่าบาทเลยทีเดียว แต่ราคานี้ ถือเป็นราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับราคาขายแมวไทยพันธุ์แท้ที่มีขายกันอยู่ในปัจจุบัน ผู้เลี้ยงควรศึกษาตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นได้อีก เพราะนี่ถือเป็นฐานราคาที่ไม่สูงนัก ดังนั้นหากมีการติดตามศึกษาวิเคราะห์ตลาดให้ดี ก็จะทำให้ได้เงินถุงเงินถังได้ไม่ยาก เพราะราคาแมวไทยโบราณ ที่มีลักษณะดีเป็นสายพันธุ์แท้ 100% ปัจจุบันบางตัวสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงมาก ถึงตัวละ 250,000 บาท ฉะนั้นอาชีพเพาะเลี้ยงแมวไทยโบราณจำหน่ายนี้ จึงทำให้เป็นอาชีพที่สามารถยึดเป็นแนวทางสร้างอาชีพใหม่ ๆ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดน้อย เมื่อเทียบกับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้อย่างแน่นอน

  สำหรับ แมวไทยให้โทษ จะมีทั้งหมด 6 ชนิด ผู้เลี้ยงต้องศึกษาให้ดี หากคิดจะเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ มิเช่นนั้นอาจทำให้ต้องลงมือเลี้ยงแมวที่ให้โทษปะปนมาด้วย จะทำให้เสียเวลาเปล่า