การตอนโค

การตอนโคนั้นเราจะเลือกโคที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี
1. การใช้ยางรัด

2. การใช้ของแข็งทุบเส้นโลหิตให้ตีบตัน

3. การผ่าเอาเม็ดอัณฑะออก

4. การใช้เบอร์ดิชโซ่ ในการตอน เบอร์ดิชโซ่คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเป็นคีมสำหรับหนีบลูกอัณฑะให้แน่น จะทำให้เส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงรวมถึงท่อน้ำเชื้อตีบตัน จะทำให้โคหมดความรู้สึกทางเพศและเนื่องจากลูกอัณฑะเสื่อมลงไปนั่นเอง ในการทำขั้นตอนนี้นั้นผู้เลี้ยงต้องนำโคเข้าซอง เพื่อบังคับให้โคอยู่ในท่ายืนหรือมัดโคทั้ง 4 ขาและบังคับให้โคนอนลงจากนั้นจึงใช้มือบีบเส้นขั้วอัณฑะข้างใดข้างหนึ่งให้อยู่ชิดถุง และใช้คีมบีบลงเส้นขั้วอัณฑะเป็นเวลานาน 3 นาที แล้วทำเช่นนี้กับอัณฑะอีกข้างหนึ่ง และต้องให้ผิวหนังที่ไม่ถูกหนีบอยู่ระหว่างรอยหนีบทั้งสองให้มากที่สุด เพื่อให้การไหลเวียนโลหิตส่วนหนึ่งไปเลี้ยงถุงอัณฑะได้ตามปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงอัณฑะเน่า
และเนื่องจากเครื่องมือนี้มีราคาแพง เกษตรกรควรขอยืมจากปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอมา หรือจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและซื้อเข้ามาก็ได้