การตัดเบอร์หูสุกร

การตัดเบอร์หู
การตัดนั้นจะทำสำหรับสุกรพันธุ์หรือลูกผสมที่ต้องการไว้ทำพ่อแม่พันธุ์เท่านั้น ซึ่งในการตัดก็เพื่อให้ทราบว่าเป็นพันธุ์แท้หรือลูกผสม และเป็นลูกสุกรจากแม่สุกรตัวไหน ซึ่งช่วยให้ทำทะเบียนประวัติได้ถูกต้องหรือสามารถย้อนหลังไปหาพ่อแม่ของสุกรนั้น ๆ ได้

ใส่ความเห็น