การตั้งท้องของเม่นแคระ

ระยะเวลาตั้งท้องของเม่นแคระ  อยู่ที่  30 – 35  วัน  การออกลูกของเม่นแคระ  ผู้เลี้ยงไม่จำเป็นต้องช่วย  และควรปล่อยให้แม่เม่น

แคระจัดการตัวเองและลูกเองตามธรรมชาติ  ไม่ควรเปิดรังดู  ทำได้เพียงแอบดู  แม้กระทั่งการให้อาหารเมื่อได้ลูกเม่นแคระแล้ว  ก็ควรให้อาหารและน้ำโดยรวบกวนเม่นแคระให้น้อยที่สุด  เพื่อป้องกันไม่ให้แม่เม่นแคระเครียด  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อลูกเม่นแคระได้

                “ตลอดเวลาที่เม่นแคระออกลูกและเลี้ยงลูกเม่นแคระ  ไม่ควรเข้าไปยุ่ง  ปล่อยให้แม่เม่นแคระเลี้ยงลูกตามธรรมชาติ  จนกว่าลูกเม่นแคระจะมีอายุอย่างน้อย  30  วัน  จึงจะเริ่มแยกลูกเม่นแคระออกมารวมกับลูกเม่นแคระคอกอื่นได้  หรือหากจะปล่อยให้ลูกเม่นแคระอยู่กับแม่เม่นแคระจนกว่าจะมีอายุ  40  วัน  หรือจนกว่าจะหย่านม  (แม่เม่นแคระจะมีนมให้ลูกกินไม่เกิน  30  วัน)  จากนั้นสามารถแยกลูกเม่นแคระออกมาเลี้ยงเดี่ยวได้”