การถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายไก่

ความร้อนในตัวไก่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น อาหารที่กินและเผาผลาญออกมา การใช้พลังงานด้วยกล้ามเนื้อ ซึ่งหากไม่สามารถกำจัดความร้อนที่เกิดขึ้นนี้

ออกไปได้  ไก่จะเกิดอาการร่างกายอ่อนแอ หากมากเกินไปอันตรายถึงขั้นช็อกได้ อุณภูมิสูงสุดที่ไก่จะไม่สามารถทนได้ คือ 47 องศาเซลเซียส ดังนั้นต้องมีวิธีกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปดังต่อไปนี้

  1. การแผ่ความร้อนออกมา แต่จะทำได้มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอากาศรอบตัวไก่ด้วย ว่าอุณภูมิสูงกว่าตัวไก่หรือต่ำกว่าตัวไก่ หากสูงกว่าก็แผ่ความร้อนออกได้น้อย หากต่ำกว่าไก่ก็จะแผ่ความร้อนออกมาได้มากกว่า
  2. การนำเอาอากาศร้อนลอยตัวขึ้น อากาศที่มาสัมผัสตัวไก่จะทำให้ความร้อนที่ออกมาจากตัวไก่นั้นอุ่นขึ้นและลอยตัวขึ้นสูง
  3. การสัมผัสกับสิ่งที่เย็นกว่า  เช่น กก กำแพง วัสดุรองพื้น ต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ไก่ได้ระบายความร้อนได้มากขึ้น
  4. การขับออกทางไอน้ำที่หายใจออกมา วิธีนี้มาจากการขับความร้อนทางการหายใจของไก่ด้วยการหายใจออกมาทางปอด และเยื่อบุช่องปาก ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้น ไก่เป็นสัตว์ไม่มีต่อมเหงื่อ จึงจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนเหล่านี้ด้วยวิธีนี้
  5. การขับออกพร้อมมูลไก่ ซึ่งวิธีนี้ระบายความร้อนได้ไม่มากนัก
  6. การขับมาพร้อมกับการออกไข่ ซึ่งความร้อนที่ขับออกมาด้วยทางนี้ ไม่มากนัก

ใส่ความเห็น