การถ่ายเทน้ำปลาช่อน

ในช่วงแรก ๆ น้ำในบ่อควรมีความลึกราว 30-40 เซนติเมตร จากนั้นจึงค่อยเพิ่มระดับน้ำขึ้นสัปดาห์ละ 10 เซนติเมตร จนได้ระดับ 50

เซนติเมตร จึงทำการถ่ายน้ำวันละ 2 ครั้ง เมื่อทำการอนุบาลลูกปลาในบ่อไปแล้วราว 2 เดือน ขนาดปลาในบ่อจะแตกต่างกัน จึงต้องทำการลากอวนเพื่อคัดขนาดของลูกปลาในบ่อ ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา ปลาใหญ่กินปลาเล็กได้