การทำการผสมพันธุ์สุกร ด้วยวิธีธรรมชาติ

การผสมด้วยวิธีธรรมชาติ นิยมใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 15 ตัวจำนวนของพ่อพันธุ์ที่จะใช้ในการผสม ควรจะใช้โดยตามอายุได้ดังนี้ อายุของพ่อพันธุ์ 8:11

เดือน จำนวนที่ใช้ต่อสัปดาห์ 2 อายุพ่อพันธุ์ 11:12 เดือนจำนวนที่ใช้ต่อสัปดาห์ 4 และอายุพ่อพันธุ์ 12 เดือนขึ้นไปจำนวนที่ใช้ต่อสัปดาห์ 6  สำหรับการผสมพันธุ์ด้วยวิธีนี้ควรผสมในเวลาเช้าและเย็น ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แม่สุกรและพ่อสุกรเหนื่อย หอบ ได้ และต้องทำการผสมซ้ำด้วย เช่นเมื่อทำการผสมในช่วงเช้าแล้วต้องทำการผสมในช่วงเย็นอีกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการติดและได้จำนวนลูกสุกรต่อครอกมากขึ้น สำหรับพ่อพันธุ์ที่มีปัญหาขาเสีย อัตราการผสมต่ำ อัณฑะลีบ ไม่ขึ้นตัวเมีย ไม่ควรนำมาผสมพันธุ์ควรรีบคัดทิ้งเสีย เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงได้

ใส่ความเห็น