สัตว์บก » แกะ » การทำนายอายุจากการดูฟันหน้าล่างของแกะ

การทำนายอายุจากการดูฟันหน้าล่างของแกะ

30 สิงหาคม 2014
3512   0

การทำนายอายุจากการดูฟันหน้าล่าง
กรณีที่แกะที่เราซื้อมาเลี้ยงไม่มีประวัติต่าง ๆ ให้เราตรวจสอบใด ๆ สามารถดูได้จากฟันหน้าด้านล่างของแกะ ซึ่งจะมี 8 ซี่(4 คู่)


– ฟันน้ำนมอายุน้อยกว่า 1 ปี     ฟันแท้ 1 คู่ อายุ 1-2 ปี
– ฟันแท้ 2 คู่ อายุ 2-3 ปี           ฟันแท้ 3 คู่ อายุ 3-4 ปี
– ฟันแท้ 4 คู่ อายุ 4-5 ปี           ฟันแท้เริ่มสึก อายุมากกว่า 5 ปี