การทำลายเขาโคเนื้อ(Dehorning)

วิธีนี้นอกจากจะง่ายแล้ว ยังส่งผลต่อการลดความก้าวร้าวของโคด้วย วิธีนี้จะทำเมื่อโคอายุยังน้อยคือ ลูกโคอายุประมาณ 15 วันและไม่ควรเกิน 2 เดือน ซึ่งมีวิธีในการทำดังนี้


1. การใช้เหล็กเผาไฟจี้ วิธีนี้ใช้เหล็กกลมที่มีปลายเว้าเป็นแอ่งพอที่จะครอบปุ่มเขาได้พอดี โดยนำแท่งเหล็กนี้ไปเผาไฟจนร้อนได้สีแดงและปล่อยให้เย็นตัวจนเป็นสีเทา จากนั้นจึงนำมาจี้ที่ปุ่มเขาจนไหม้ เมื่อเสร็จจึงใช้น้ำมันพืชทากันเขาใหม่งอกขึ้นมาอีก
2. การใช้ปูนแดงผสมสบู่กรดทาปุ่มเขา โดยใช้ในอัตราส่วนที่เท่ากัน นำมาผสมน้ำเล็กน้อยคนให้เข้ากันดี และจึงนำมาทาปุ่มเขาลุกโค ก็สามารถใช้ได้
3. การใช้แท่งโซดาไฟ ขั้นแรกต้องทำการตัดขนบริเวณรอบ ๆ เขาและใช้วาสลีนทาบริเวณรอบ ๆ เพื่อป้องกันโซดาไฟเข้าตา แล้วจึงค่อยนำโซดาไฟถูปุ่มเขาให้เลือดออกแล้วจึงหยุด ข้อควรระวังคือ ห้ามโซดาไฟเข้าตาลูกโคเพราะอาจส่งผลให้ตาบอดได้