การทำอาหารปลาดุกบิ๊กอุย

การทำอาหารปลาดุกบิ๊กอุยสามารถทำได้ด้วยตนเองก็ได้ โดยสามารถจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน และจัดทำเองได้ดังนี้


ส่วนผสมทั้งหมด
ปลาป่น 6 กิโลกรัม
น้ำมันพืช 1-2 ลิตร
รำละเอียด 2 กระสอบปุ๋ย
กากมะพร้าว 1 กระสอบปุ๋ย
กากถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม
จุลินทรีย์ (EM) 1 ลิตร
กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
วิธีทำ มีดังนี้
1. นำรำละเอียด 1 กระสอบ ผสมกากถั่วเหลือง กากมะพร้าว ปลาป่นคลุกให้เข้ากัน
2. นำน้ำมันพืช กากน้ำตาล ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสมแรก หมักไว้เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
3. นำส่วนผสมที่หมักเตรียม ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบ และน้ำมันพืช 1-2 ลิตร
4. คลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่งแดดประมาณ 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน

ใส่ความเห็น