การทำเครื่องหมายโคนม

การทำเครื่องหมายสำหรับโคนมนั้นมีการทำขึ้นเพื่อให้จดจำได้ว่า โคตัวนั้น ๆ มีพ่อแม่ชื่ออะไร เบอร์อะไร เมื่อจะซื้อจะขายก็ง่ายไม่ยุ่งยาก       รวมถึงง่ายต่อการทำประวัติ และป้องกันรักษาโรคด้วย การทำเครื่องหมายมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น ตีเบอร์ไฟ ตัดหู ตีเบอร์ ติดหู ส่วนเขาควรทำการจี้เขาเมื่อลูกโคอายุได้ 1-2 เดือน เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เลี้ยงและฝูงโคด้วยกันด้วย