การบริโภคไก่ตอนแบบฝังฮอร์โมน

ในบางประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา เลิกใช้ยาเม็ดดังกล่าวแล้ว เนื่องจากสารดังกล่าวอาจจะยังสลายตัวไม่หมด ผู้ที่บริโภคไก่ตอนประเภทนี้มาก ๆ อาจส่งผลให้

เกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงไก่ตอนด้วยยาเม็ด ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยว่าก่อนจะจับส่งตลาดควรให้ยาเม็ดสลายตัวเสียก่อน ซึ่งยาเม็ดหนึ่ง ๆ จะสลายตัวหมดภายในระยะเวลา 45-50 วัน

สำหรับผู้บริโภคไก่ประเภทนี้อาจจะเสี่ยงได้โดยการตัดส่วนของหัวทิ้ง หรือผู้เลี้ยงบางคนอาจฝังไว้บริเวณปีก (ในรูปฮอร์โมนน้ำ) เพื่อความปลอดภัยอาจต้องตัดปีกออกด้วย ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามยาเม็ดหนึ่ง ๆ จะออกฤทธิ์อยู่ได้นาน 45-50 วัน เมื่อยาเม็ดสลายหมดไปแล้ว หากไม่มีการฝังยาเม็ดซ้ำ ไก่ก็จะกลับมามีพฤติกรรมเหมือนไก่เพศผู้ทั่วไป คือมีนิสัยดุ จิกตีกัน ปราดเปรียว หงอนเหนียงเริ่มแดงเหมือนเดิม

ใส่ความเห็น