การบันทึกข้อมูลการสืบพันธุ์ของแกะ ได้แก่

การบันทึกข้อมูลการสืบพันธุ์ ได้แก่
– อายุและน้ำหนักเมื่อเริ่มผสมพันธุ์
– อัตราการคลอดลูก
– อัตราการเลี้ยงลูกรอดเมื่อหย่านมและหลังหย่านม


– อัตราการผสมติด
– อายุและน้ำหนักเมื่อให้ลูกตัวแรก
– ระยะห่างการให้ลูก

ใส่ความเห็น