การบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต

การบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตทำได้ดังนี้ คือ
– น้ำหนัก รอบอก ความยาว ส่วนสูง เมื่ออายุแรกเกิด 3,6,9 เดือนและ 1,2,3,4 ปี


– น้ำหนักเมื่ออายุเริ่มผสมพันธุ์
– น้ำหนักเมื่อให้ลูกตัวแรก
– น้ำหนักของพ่อและแม่เมื่อโตเต็มที่

ใส่ความเห็น