สัตว์บก » แพะ » การปฏิบัติเลี้ยงดูแพะ

การปฏิบัติเลี้ยงดูแพะ

16 ตุลาคม 2014
2419   0

Goat rearing practices1

ก่อนอื่นควรแยกแพะเพศผู้และเมียให้อยู่ห่างกันเมื่ออายุได้ 3 เดือน และการผสมพันธุ์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 8 เดือน

การเลี้ยงพ่อพันธุ์ เมื่ออายุได้ 3 เดือน หลังแยกจากเพศเมียแล้ว ควรให้อาหารพลังงานสูง ให้ออกกำลัง เริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 8 เดือน และไม่ควรให้ผสมพันธุ์กับเพศเมียเกิน 20 ตัวหากอายุยังไม่ครบ 1 ปี และควรตัดกีบ อาบน้ำ กำจัดเหาด้วย

การเลี้ยงแม่พันธุ์ ควรเริ่มให้ผสมพันธุ์ตอนอายุได้ 8 เดือน เพศเมียจะเป็นสัดราว 3 วัน ทำให้ผสมพันธุ์ในครั้งแรกได้และเป็นสัดครั้งต่อไปห่างจากครั้งแรก 21 วันจึงทำการผสมอีกครั้ง

การดูแลลูกแพะ ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับคนคือควรให้กินนมเหลืองจากแม่เพื่อความแข็งแรง และปล่อยให้อยู่กับแม่ราว 3-5 วัน หากต้องการที่จะรีดนมแพะให้แยกแม่แพะออก ระยะนี้เลี้ยงลูกแพะด้วยหางนมละลายน้ำโดยใช้หางนม 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วน และหากไม่ต้องการให้แพะมีเขาก็อาจจี้เขาด้วยเหล็กร้อนหรือสารเคมีก็ได้ และหลังอย่านมควรถ่ายพยาธิตัวตืด ตัวกลม ใบไม้ตับ และฉีดวัคซีนป้องกันโรงปากเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย การถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วย

Goat rearing practices