การปฏิบัติเลี้ยงดูไก่เบตงระยะแรก

การปฏิบัติเลี้ยงดูไก่ระยะแรก  การเลี้ยงต้องดูแลไก่อย่างใกล้ชิดดังต่อไปนี้

  1. ควรให้อาหารน้อยในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงไก่กินหมด ซึ่งการให้น้อยและบ่อยครั้งทำให้กินอาหารได้ดีขึ้น เนื่องจากตื่นตัวเสมอ และอาหารใหม่ตลอดเวลา
  2. น้ำ ต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีจำนวนเพียงพอต่อไก่
  3. อุปกรณ์ใส่น้ำและอาหารต้องมีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและความต้องการของไก่ที่สูงขึ้นในอนาคต และต้องปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับความสูงของไก่ที่เพิ่มขึ้นด้วย
  4. การขยายพื้นที่ จำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นเพื่อให้ลูกไก่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
  5. เปิดม่านเพื่อระบายอากาศร้อน โดยเปิดจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง เพื่อป้องกันลมพัดโดนตัวไก่
  6. ปรับความร้อนเครื่องกกให้เหมาะสม และเมื่อลดความร้อนลงเรื่อย ๆ ก็จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้เครื่องกกน้อยลงจนหมดความจำเป็นในที่สุด หากมีการดูแลเรื่องอุณภูมิในห้องกกให้เหมาะสมพอดี ลูกไก่จะอยู่อย่างสบาย กินน้ำ กินอาหาร อย่างเป็นสุข อาจมีการนอนพาดคอแบบสบายให้เห็น หรือกระปรี้กระเปร่าสดชื่น และแข็งแรง เครื่องกกนั้นควรเลื่อนให้สูงขึ้น 1 นิ้ว ทุก ๆ 3 วัน ควรกระทำเช่นนี้จนกว่าจะพ้นระยะกก

ใส่ความเห็น