สัตว์บก » แพะ » การประมาณอายุของแพะ

การประมาณอายุของแพะ

16 ตุลาคม 2014
3135   0

To estimate the age of goats

วิธีสังเกตุจะเป็นการสังเกตุแบบเดียวกันกับแกะคือ สังเกตุจากฟัน ซึ่งแพะจะมีฟันล่าง 8 ซี่ ฟันแท้งอกมาแทนฟันน้ำนมเมื่ออายุได้ 1-4 ปี และเมื่อเกิน 4 ปีแล้วฟันจะ

ค่อย ๆ หลุดร่วงไป การคัดเลือกแพะไว้ทำพันธุ์ควรคัดเลือกโดยต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

  1. แพะต้องยังไม่อย่านม
  2. มีท่าทางการเดินที่ดี สง่างาม
  3. ร่างกายสมบูรณ์ดี
  4. แข็งแรง ว่องไว
  5. ตัวใหญ่กว่าแพะที่อายุเท่ากัน
  6. ไม่เคยมีปัญหาแท้งลูก
  7. หากเป็นแพะแม่พันธุ์ควรมีประวัติดี
  8. เต้านมและหัวนมสวย
  9. แม่แพะต้องเลี้ยงลูกเก่ง ไม่ดุร้าย

เริ่มจากอันดับแรกคือการที่เราต้องเลือกแพะที่ยังไม่อย่านมเพราะแพะที่กินนมแม่มาตลอดนั้น ทำให้แพะเหล่านั้นสมบูรณ์แข็งแรง เพราะไม่ต้องหาเลี้ยงตัวเอง ส่วนลักษณะการเดินของแพะนั้นบ่งบอกถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี ท่าเดินสง่าผ่าเผย หลังไม่แอ่น ขาหลังไม่งอ ข้อเท้าทุกข้างแข็งแรง กีบเท้าไม่ยาวเกินงาม ข้อสามร่างกายต้องแข็งแรง ฟันเสมอหรือที่เรียกว่าขากรรไกรไม่เหลื่อมล้ำกัน ลูกอัณฑะสมบูรณ์ หัวนมไม่บอดในเพศเมีย ความว่องไวแข็งแรง คือรู้จักขยันหาอาหาร กินเก่ง สดใสไม่ซึม ข้อต่อไปคือ มีขนาดตัวใหญ่กว่าแพะที่อายุเท่ากัน ข้อนี้ถือเป็นความสมบูรณ์กว่าที่เห็นได้ชัดเจน ข้อต่อไปคือเรื่องของการให้ผลผลิตคือต้องไม่มีปัญหาของการแท้งลูก และต้องให้ลูกสม่ำเสมอ จึงถือเป็นแม่พันธุ์ที่ดี และถ้าจะเป็นแม่พันธุ์ประวัติดีต้องเคยผ่านการให้ลูกแฝดมาแล้วด้วย โดยเฉพาะเมื่อผ่านการให้ลูกแล้วต้องรู้จักเลี้ยงลูกดี เลี้ยงเก่ง เลี้ยงรอดสูงและเต้านมสวยงามให้น้ำนมเยอะ รวมถึงนิสัยส่วนตัวต้องไม่ดุร้ายอีกด้วย