การป้องกันโรคของปลาช่อน

ฟาร์มที่มีการจัดการไม่ค่อยดี มักประสบปัญหาปลาตายกว่า 60-70% แต่ฟาร์มที่มีการจัดการดีปัญหาเรื่องโรคและอัตราการตายจะ

ต่ำกว่านี้ ปัจจุบันปลาเป็ดที่นำมาใช้เป็นอาหารปลาส่วนมากมีปัญหาเรื่องความสด ย่อมส่งผลเสียให้ปลากินอาหารที่ได้มาได้ไม่หมด หรือเรียกง่าย ๆ คือเลือกกินส่วนที่ดี ส่วนเศษอาหารที่ไม่สดก็หลงเหลือตกค้างอยู่ในบ่อทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และส่งผลต่อปริมาณอ๊อกซิเจนในบ่อต่ำลง ทำให้ปลาตายได้  วิธีป้องกันสามารถทำได้โดย

  • จัดการเรื่องน้ำและการเตรียมบ่อ ให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
  • เลือกซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่มีคุณภาพและปราศจากโรค
  • ควรตรวจดูอาการของปลา รวมถึงสังเกตุอาการผิดปกติ ความแข็งแรงต่าง ๆ และรีบหาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขให้เร็วที่สุด
  • หลังจากที่ทำการปล่อยปลาลงบ่อเลี้ยงแล้วราว 3-4 วัน ให้ทำการราดน้ำยาฟอร์มาลีน 2-3 ลิตรต่อน้ำ 100 ตัน  และในกรณีที่พบปัญหาปลาเกิดโรคพยาธิภายนอกให้ใช้ฟอร์มาลีนสาดลงบ่อในอัตรา 4-5 ลิตรต่อน้ำ 100 ตัน  ข้อควรระวังหากอ๊อกซิเจนในน้ำต่ำ ควรมีการให้อากาศในบ่อช่วยด้วย
  • ป้องกันการให้อาหารปลาช่อน ไม่ควรมากเกินไป
  • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำจากระดับพื้นบ่ออย่างสม่ำเสมอ