การผสมพันธุ์หมูป่า

Breeding boars

ตามหลักแล้วอายุที่สมควรทำการผสมพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์คือ อายุได้ ปีครึ่ง และควรทำการผสมระหว่างสายพันธุ์คือ หน้ายาวกับหน้าสั้น เพราะลูกที่ออกมาจะได้

มากกว่าเป็น 2 เท่า หากทำการผสมแบบนี้ ซึ่งการผสมด้วยวิธีนี้จะใช้พ่อ 1 แม่ 7 และทำในวันที่ 3 ของการเป็นสัดของตัวเมีย โดยเริ่มต้อนตัวเมียเข้าหาตัวผู้ตัวแรก ในเวลาเช้า และต้อนไปผสมกับตัวที่ 2 ในเวลาเย็น และควรผสมวันเว้นวัน หลังจากผสมติดแม่พันธุ์จะตั้งท้องนานราว 114-117 วัน และก่อนที่จะคลอด ต้องเตรียมคอกคลอดเอาไว้ โดยการโรยดินบาง ๆที่พื้นคอก เพื่อให้หมูมีสัมผัสว่าได้คลอดแบบธรรมชาติ และหลังคลอดได้ 1-2 อาทิตย์จึงค่อยล้างดินออก