สัตว์บก » เม่นแคระ » การผสมพันธุ์เม่นแคระ

การผสมพันธุ์เม่นแคระ

12 กันยายน 2016
11245   0

เม่นแคระสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ  3  เดือน  แต่สำหรับแม่พันธุ์ควรพิจารณาจากขนาดของแม่พันธุ์และความสมบูรณ์ขณะนั้น

ด้วย  หรือจะให้สมบูรณ์ดีควรรอให้แม่พันธุ์อายุไม่ต่ำกว่า  8  เดือน  ส่วนพ่อพันธุ์สามารถผสมได้ทันทีเมื่ออายุครบ  3  เดือน  เม่นแคระเป็นสัตว์ที่มีช่วงการเป็นสัดเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น  แต่จะเป็นสัดได้ทุก  7  วัน  การผสมพันธุ์ทำได้ไม่ยาก  เพียงแต่รอให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีความสมบูรณ์เพียงพอ  จากนั้นนำแม่พันธุ์ไปทิ้งไว้ในรังของพ่อพันธุ์  ปล่อยไว้ด้วยกันประมาณ  10 – 15  วัน  จากนั้นนำแม่พันธุ์ออกไปเลี้ยงเดี่ยวจนกว่าจะออกลูก

                ระหว่างเม่นแคระตั้งท้อง  ไม่ควรจับหรืออุ้ม  เพราะแม่เม่นแคระจะขดตัว  การขดตัวของแม่เม่นแคระจะเป็นอันตรายต่อลูกเม่นแคระในท้อง  ลูกที่ได้อาจพิการหรือเสียชีวิตได้  วิธีสังเกตเม่นแคระว่าตั้งท้องหรือไม่  ให้สังเกตพฤติกรรมของแม่พันธุ์ที่นำไปผสมแม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมแล้วตั้งท้องจะมีอาการหงุดหงิดง่าย  หวงตัว  และเปลี่ยนท่านอนจากเดิมที่เม่นแคระทั่วไปจะนอนตะแคงเป็นท่านอนคว่ำราบไปกับพื้น