การผสมพันธุ์แมวไทย

  การผสมพันธ์แมวไทยนั้น ใช้วิธีการสังเกตุในช่วงสมบูรณ์พันธฺุ์ของตัวเมีย โดยเมื่อใดก็ตามที่เริ่มสังเกตุเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ คือ

เริ่มมีพฤติกรรมการเป็นสัด เช่นเริ่มมีการส่งเสียงร้องหง่าว ๆ เป็นเสียงต่ำ เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่จะผสมพันธุ์ และเมื่อตัวเมียส่งสัญญาณบอกถึงความพร้อมแล้ว ตัวผู้ก็จะทำการเลียบ ๆ เคียง ๆ เข้าหา อาจดุดัน หรือนุ่มนวลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของแมวแต่ละตัว แต่สักครู่หนึ่งเมื่อตัวเมียรู้สึกได้ว่าพร้อมแล้ว ก็จะทำการโก่งก้น และเบี่ยงหางไปไว้ด้านข้าง ตัวผู้ก็จะใช้เวลาผสมเพียงนิดเดียว เมื่อทำการผสมแล้ว ตัวเมียจะส่งเสียงครางออกมาหลังจากนั้นตัวผู้ก็จะทำการแยกตัวออก ตัวเมียจะแสดงอาการใช้ตัวถูไปมาที่กรงและพื้น จากนั้นตัวเมียจะทำการเลียที่อวัยวะสืบพันธุ์ ก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการผสมพันธุ์แมว

  ทุกสายพันธุ์จะมีการคลอดลูกปีละไม่เกิน 2 ครอก ต่อปี ซึ่งระยะเวลาในการตั้งท้องของแมวนั้นจะใช้เวลาประมาณ 34-35 วัน แม่พันธุ์จะใช้เวลาในการเลี้ยงและดูแลลูกของมัน ประมาณ จนกว่าจะทำการขายลูกได้ราว ๆ 2 เดือน และแม่พันธุ์ก็จำเป็นที่จะใช้เวลาในการพักฟื้นอีกประมาณ 1-2 เดือนด้วย และเมื่อผ่านช่วงที่แม่แมวต้องคลอดลูกแล้วนั้น ต้องให้อาหารดี ๆ และมีคุณภาพจำนวนมาก เพื่อทำให้แม่แมวฟื้นตัวเร็วและกลับมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิม

One thought on “การผสมพันธุ์แมวไทย

Comments are closed.