สัตว์น้ำ » การผสมพันธุ์และวางไข่ของปลาช่อน

การผสมพันธุ์และวางไข่ของปลาช่อน

11 มีนาคม 2015
4170   0

ฤดูกาลในการผสมพันธุ์และวางไข่นั้นอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม-ตุลาคมของทุกปี จึงถือได้ว่าปลาช่อนสามารถวางไข่ได้เกือบตลอด

ทั้งปี  แต่ช่วงที่มีความพร้อมมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม

ในฤดูวางไข่ ปลาเพศเมียจะมีลักษณะท้องอูมเป่ง ช่องเพศมีสีชมพูปนแดงและขยายออก ครีบท้องกว้างและสั้น  ในเพศผู้จะพบลำตัวเป็นสีเข้มและบริเวณใต้คางมีสีขาว และมีลำตัวเรียวและยาวกว่าเพศเมีย  ตามหลักแล้วปลาช่อนจะสร้างรังและวางไข่ในแหล่งน้ำที่นิ่ง และมีความลึกราว 30-100 เซนติเมตร  ปลาที่สร้างรังคือปลาตัวผู้ มันใช้วิธีการคัดเลือกพรรณไม้น้ำ หรือหญ้าที่ถูกใจด้วยการกัด  และใช้ส่วนของหางโบกและพัดตลอดเวลาเพื่อทำให้พื้นที่นั้นกลายเป็นวงกลม โดยทำให้พื้นที่มีขนาดกว้างราว 30-40 เซนติเมตร  และจะกัดหญ้าที่บริเวณกลางรัง ส่วนพื้นดินใต้น้ำก็จะตีแปลงจนเรียบ หลังจากที่ทำการผสมพันธุ์วางไข่แล้ว พ่อแม่ปลาจะดูแลไข่อยู่ใกล้ เพื่อระวังศัตรูอื่นเข้ามาก่อกวน และกินไข่ และรอจนกระทั่งไข่ฟักเป็นตัว ช่วงนี้พ่อแม่จะประคบประหงมลูกปลาวัยอ่อน เมื่อลูกปลามีขนาดได้ราว 2-3 เซนติเมตร จึงปล่อยให้แยกตัวออกหากินได้ตามลำพัง ช่วงนี้เราเรียกว่า “ลูกครอก”  ถ้าเทียบน้ำหนักของลูกครอกนั้น 1 กิโลกรัมจะมีทั้งหมด 2,000 ตัว  ส่วนใหญ่แล้วลูกครอกจะได้มาจากเกษตรกรที่รวบรวมมาขายจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยนำมาจำหน่ายให้ผู้เลี้ยงกิโลกรัมละประมาณ 70-100 บาท ซึ่งพันธุ์ปลานี้จะมีมากในช่วงระหว่างเดือนมิถุนา- ธันวาคมของปี