สัตว์น้ำ » การฟักไข่ปลาช่อน

การฟักไข่ปลาช่อน

11 มีนาคม 2015
2221   0

ลักษณะของไข่ปลาช่อนมีไขมันมากและขนาดกลมเล็ก ไข่ลอยน้ำได้ หากเป็นไข่ที่ดีต้องมีสีเหลือง และใสเท่านั้น ไข่เสียจะทึบ

ไข่ปลาช่อนฟักเป็นตัวภายในเวลา 30-35 ชั่วโมง ที่อุณภูมิของน้ำ 27 องศาเซลเซียส ส่วนความเป็นกรดและด่าง  7.8  ความกระด้าง 56 ส่วนต่อล้าน