การระบายอากาศโรงเรือนไก่เนื้อ(ไก่กระทง)

Ventilated-broiler-house
โรงเรือนไก่กระทงที่ดี ต้องมีการระบายอากาศดี มีความสะดวก เพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเลี้ยงไก่กระทง เช่น ไก่ได้รับอ๊อกซิเจนเพียงพอ ความชื้นและ

แก๊สแอมโมเนียมีน้อย อุณภูมิในโรงเรือนพอเหมาะ ช่วยลดอัตราการป่วยหรือตายของไก่ได้หากปฏิบัติได้เช่นนั้น ดังนั้นก่อนที่จะทำการปลูกสร้างโรงเรือนไก่กระทงต้องทำการพิจารณาเรื่องของอากาศให้ดีก่อนลงมือ

ในกรณีที่โรงเรือนเลี้ยงไก่มีการระบายอากาศให้ถ่ายเทได้ไม่ดีพอในช่วงที่อากาศร้อนจัดช่วงฤดูร้อน ถ้าได้จัดพัดลมขนาดใหญ่ให้พัดเป่าลมให้เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้ไก่อยู่อาศัยได้สบายยิ่งขึ้น โรงเรือนที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง แก๊สแอมโมเนียและใยแมงมุม ย่อมส่งผลต่อการระบายอากาศที่ไม่ดี ดังนั้นจำเป็นต้องปัดกวาดอย่างให้มีใยแมงมุมตามลวดตาข่าย เพราะอาจเป็นปัญหาปิดกั้นทางที่ลมพัดผ่านเข้ามาและระบายอากาศได้ไม่ดีในที่สุด

ใส่ความเห็น